Een gemengde btw-plichtige, wat is dat?

Gemengde btw-plichtige, wat is dat?
Inhoudstabel

In deze blog duiken we in de complexe wereld van een gemengde btw-plichtige. We leggen uit wat het betekent, geven voorbeelden en laten zien hoe je als Belgische eenmanszaak de berekening van de aftrek van een gemengde btw-plichtige op basis van werkelijk gebruik kunt maken. Lees verder om deze belastingregel te begrijpen. ?

Wat is gemengde btw-plicht? ?

Gemengde btw-plicht ontstaat wanneer een btw-belastingplichtige zowel handelingen verricht die onderworpen zijn aan btw, als handelingen die zijn vrijgesteld van btw. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een kunstenaar die zowel kunstwerken verkoopt (en daarop btw aanrekent) als auteursrechten ontvangt (die vrijgesteld zijn van btw). Hierdoor wordt hij gemengd btw-plichtig.

Tips template 21

Tip:

Bekijk gerust ons artikel over het verschil is tussen btw vrijgesteld en btw plichtig, ter opfrissing van je geheugen. ?

Voorbeeld van een gemengde btw-plichtige onderneming

Stel je een cultuurhuis voor dat regelmatig toneelvoorstellingen organiseert. Deze voorstellingen zijn vrijgesteld van btw. Maar wacht, dat is nog niet alles! Dit cultuurhuis heeft ook een gezellige cafetaria waar je kan chillen en genieten van een drankje. Hierop is wel btw van toepassing. Dus, omdat dit cultuurhuis zowel vrijgestelde als niet-vrijgestelde activiteiten heeft, wordt het beschouwd als een gemengde btw-plichtige.

Wat zijn de gevolgen van gemengde btw-plicht? ?

De gevolgen van de gemengde btw-plicht zijn vooral van belang voor het recht op aftrek. Iedere btw-plichtige heeft recht op aftrek van de btw die hem aangerekend wordt op zijn inkomende facturen, op voorwaarde dat die inkomende facturen betrekking hebben op een activiteit die onderworpen is aan btw. Je kunt dus de btw op je inkomende facturen maar aftrekken in zoverre je btw aanrekent op je uitgaande handelingen.

Hoe bereken je het recht op aftrek van een gemengde btw-plichtige? ?

Als gemengd btw-plichtige heb je twee opties om je recht op aftrek te berekenen:

1️⃣ Aftrek op basis van het algemeen verhoudingsgetal

Normaal gesproken gebruikt de gemengde btw-plichtige een algemeen verhoudingsgetal om het recht op aftrek te bepalen. Het algemeen verhoudingsgetal wordt als volgt bepaald.

Omzet van de niet-vrijgestelde handelingen / door de globale omzet

2️⃣ Aftrek op basis van het werkelijk gebruik

Hierbij wordt de btw op een inkomende factuur volledig in aftrek genomen wanneer die factuur betrekking heeft op de niet-vrijgestelde activiteit. Omgekeerd zal er geen recht op aftrek uitgeoefend worden op de facturen die betrekking hebben op de vrijgestelde activiteit.

Keuze tussen het algemeen verhoudingsgetal en werkelijk gebruik

  • Als gemengde btw-plichtige kan je zelf kiezen tussen de regeling voor recht op aftrek op basis van het algemeen verhoudingsgetal of op basis van het werkelijk gebruik. Voor beide methoden moet je wel een kennisgeving doen. Met andere woorden, je moet expliciet aangeven welke methode je gaat gebruiken bij FOD financiën.
  • In sommige gevallen kan de administratie je verplichten om het algemeen verhoudingsgetal toe te passen. Dit gebeurt als de administratie van mening is dat de aftrek volgens het werkelijk gebruik niet of niet meer met de werkelijkheid overeenstemt.

Om de aftrek op basis van het algemeen verhoudingsgetal of het werkelijk gebruik toe te passen, moet je een elektronische kennisgeving doen, door een aanvraag tot wijziging van je btw-regeling in te dienen.

Conclusie

Gemengde btw-plicht kan complex zijn, vooral voor kleinere bedrijven en zelfstandigen die niet over een uitgebreide financiële afdeling beschikken. Het is echter belangrijk om deze regels te begrijpen en correct toe te passen om problemen met de belastingdienst te voorkomen.

Bij Dexxter willen we je helpen om deze complexe materie beter te begrijpen met het doel om de drempel naar ondernemerschap te verlagen. We bieden gebruiksvriendelijke oplossingen en ondersteuning om je boekhouding te beheren, zodat jij je kan focussen op wat echt belangrijk is: je passie volgen en je bedrijf laten groeien. ?

Tips template 30

Heb je nog meer boekhoudkundige vragen?

Check zeker onze gratis online webinars en/of onze cursus

Artikel delen

Artikel delen

Je belastingen & btw automatisch in orde

In Dexxter staan je belastingaangiftes automatisch voor je klaar op basis van je inkomsten en uitgaven. We verwittigen je wanneer elke fiscale deadline nadert.

Dien je aangiftes met vertrouwen in

Geen enkele boekhoudkennis nodig.

Pijl 1 - geel