Community 🤼

Btw-vrijstelling – max. omzet (Belgische vs niet-Belgische activiteiten)

ST

Hallo,

Ik heb een kleine onderneming vrijgesteld van btw.

Op internet lees ik dit: “Ter bepaling van de maximale jaaromzet dien je enkel de omzet uit je Belgische activiteiten te bepalen. Hiervoor dien je in principe enkel de verkopen en dienstprestaties mee te rekenen die normaal wel aan de btw onderworpen zijn, maar ook hier gelden er een aantal uitzonderingen.”

Vraag 1: Wat wordt precies bedoeld met ‘Belgische activiteiten’? Ik lever momenteel vooral diensten aan buitenlandse (Europese en niet-Europese) klanten, dus die btw wordt sowieso verlegd. Maar het zou me verbazen als ik ongelimiteerd diensten kan leveren aan buitenlandse klanten zonder mijn btw-vrijstelling te verliezen.

Vraag 2: Als ik ook onderwijskundige diensten zou leveren (en dus gemengd btw-plichtig wordt), klopt het dan dat ik mijn omzet uit uit die diensten ook niet moet meerekenen?

Alvast bedankt!

Bronnen:

De btw-vrijstellingsregeling: wat is het en is het echt interessant?

https://www.sbb.be/nl/magazine/btw-vrijstelling-tot-25000-euro-de-kleine-ondernemingsregeling-interessant-voor-jou

 • Ik heb hierover intussen zelf nog meer informatie over gevonden:

  • https://www.sbb.be/nl/magazine/consultancy-buitenlandse-facturatie

  “Een ‘kleine onderneming’ ben je als je jaaromzet niet boven 25.000 euro uitkomt. Je hoeft dan geen btw aan te rekenen op je facturen. Maar: internationale facturatie valt volledig buiten deze regeling.  Net als btw-plichtige ondernemingen vermeld je dus ‘btw verlegd’ of ‘dienst belastbaar waar de ontvanger is gevestigd’, afhankelijk van waar je beroepsmatige opdrachtgever gevestigd is. Buitenlandse opdrachten tellen dan ook niet mee voor het plafond van 25.000 euro.”

  • https://www.mijntipsenadvies.be/2016-09/hoe-als-kleine-ondernemer-factureren-aan-buitenlandse-klant-VLTBTWAR_EU04040201

  U verricht een dienst voor een btw-plichtige uit een andere EU-lidstaat

  De zgn. b2b-hoofdregel? Jawel! Die geldt m.a.w. wel voor een zgn. kleine ondernemer. Bijgevolg moeten de diensten die een kleine ondernemer verstrekt aan een buitenlandse btw-plichtige, in de regel gelokaliseerd worden op de plaats waar de ontvanger van de dienst gevestigd is.

  Tip. Die ‘handelingen die plaatsvinden in het buitenland’ tellen niet mee voor de berekening van de € 25.000-omzetdrempel. U kunt m.a.w. voor € 30.000 diensten factureren aan buitenlandse btw-plichtigen en toch onder de kleineondernemersregeling blijven vallen.

  Hoe dan factureren? Ook zonder btw! U moet nu op uw factuur dan kortweg ‘btw verlegd’ vermelden. Uw buitenlandse btw-plichtige klant zal dan zelf btw in rekening brengen en moeten doorstorten naar de buitenlandse schatkist.

  Let op 1! Op uw factuur mag niet verwezen worden naar de bijzondere vrijstellingsregeling voor de zgn. kleineondernemingsregeling. Dat kan immers ook niet omdat de dienst buiten België gelokaliseerd is en aldus buitenlandse btw-wetgeving daarop van toepassing is.

  Let op 2! U moet uw verkoop ook opnemen in een zgn. intracommunautaire opgave onder de code ‘S’, tenzij uw verkoop op grond van de buitenlandse btw-wetgeving aldaar vrijgesteld zou zijn.

Delen

Stel je vraag aan de Dexxter-community met meer dan 10.000+ eenmanszaken & geverifieerde Dexxter-experts.

⚠️ deze antwoorden zijn niet altijd geverifieerd.

Stel je vraag in de community

Stel je vraag aan de Dexxter-community met meer dan 10.000+ eenmanszaken & geverifieerde Dexxter-experts.

Pijl 1 - geel

Helaas! Onze community is momenteel enkel toegankelijk voor mensen die een proefperiode op Dexxter starten