Wanneer kan ik een btw-tegoed terugvragen?

Wanneer kan ik een btw-tegoed terugvragen?
Inhoudstabel

Blijkt uit je btw-aangifte dat je een btw-saldo in je voordeel hebt? Je hebt met andere woorden meer recupereerbare btw op je aankopen dan dat er te betalen btw is op je inkomsten?

Ofwel draag je dat tegoed over naar de volgende btw-aangifte en kan je het dan verrekenen met eventueel te betalen btw van de volgende btw-aangifte(s), ofwel vraag je het btw-tegoed effectief terug en laat je het m.a.w. op je bankrekening storten.

Let op 1️⃣! Om een btw-tegoed terug te laten storten, moet dat tegoed een bepaalde minimumdrempel overschrijden (zie hieronder), die drempels zijn recent zelfs drastisch verlaagd.

Let op 2️⃣! Een btw-tegoed wordt pas terugbetaald na aanzuivering van al de niet-betwiste schulden bij de FOD Financiën. Bijvoorbeeld na inhouding voor een nog openstaande saldo aan te betalen personenbelasting.

Let op 3️⃣! Een btw-tegoed kan je enkel terugvragen bij indiening van een tijdige btw-aangifte.

Drempelbedrag om teruggave te vragen daalt

Sinds 1 april 2021 zijn de minimumdrempels om een btw-tegoed effectief te laten terugstorten drastisch verlaagd.

De btw-administratie hanteert sinds 1 april 2021 een minimum van €400 in kwartaal 1, 2 & 3 vooraleer ze effectief willen overgaan tot terugbetaling. Dat is om het administratief wat gemakkelijk te houden, zo moeten ze geen relatief kleine bedragen gaan terugbetalen aan ondernemers.

In kwartaal 4 verlaagt die minimumdrempel om in aanmerking te komen voor een terugbetaling zelfs tot slechts €50.

Om aan het totaalbedrag van de minimumdrempel te komen, mag er ook rekening worden gehouden met btw-tegoeden uit voorgaande kwartalen. Anders gesteld: als er voorgaande kwartalen ook btw-tegoeden waren die te klein waren om te laten terugstorten, dan mogen die allemaal worden opgeteld om zo toch aan de minimumdrempel te komen.

Heb je de btw-aangifte tijdig ingediend, voldoe je aan de minimumdrempel en heb je de terugstorting aangevraagd via de aangifte zelf? Dan zal de btw-administratie het totale btw-tegoed terugstorten binnen de 3 maanden.

Tips template 11

Wist je dat?

Volg gerust een gratis cursus en/of webinar zodat jouw boekhoudkennis up-to-date blijft!

Wat als ik mijn btw-tegoed niet terugvraag?

Dat kan altijd! Een terugstorting moet je effectief aanvragen via de btw-aangifte. Doe je dat niet, dan blijft je btw-tegoed gewoon staan bij de btw-administratie.

Een btw-tegoed mag je zien als een soort van spaarrekening bij de btw-administratie (wel eentje die je geen interesten zal opleveren ?). Ofwel vraag je een terugstorting aan ofwel laat je het tegoed staan op de “spaarrekening”, hoe groot of klein dat btw-tegoed ook zou zijn. Die spaarrekening zal dan automatisch volgende kwartalen worden gebruikt voor een te betalen btw-saldo.

Moet ik dan altijd een btw-tegoed terugvragen?

Waarom niet? Het gerucht gaat dat wie een terugbetaling vraagt, extra kans maakt op een btw-controle. Een centrale dienst van de btw-administratie selecteert immers, op basis van risicoanalyses, uit de lijst met aanvragen tot teruggave een aantal dossiers waarvoor sowieso een controle moet gebeuren.

Waarom wel? Die controle is normaal gezien eerder beperkt. De controleur zal in principe enkel de oorzaak van je tegoed controleren, vaak zelfs mits een aantal eenvoudige vragen per mail.

Als de oorzaak van het btw-tegoed bijvoorbeeld een relatief grote investering is, volstaat het vaak om een kopie van de investeringsfacturen op te sturen moest er een vraag volgen.

Wat doe je dan het best? 

  • Kan je het geld goed gebruiken?
  • Is het btw-tegoed zo groot dat het verrekenen met toekomstig te betalen btw-bedragen een jaar of langer zou duren?
  • Is er elk kwartaal een saldo in je voordeel omdat je inkomsten bijvoorbeeld voor een groot stuk met 0% btw of 6% btw worden gefactureerd?

Laat dan je btw-tegoed gerust terugstorten, maar weet dat de administratie je misschien enkele vragen kan stellen. Wat geen probleem is als je de reden goed kan verklaren.

Als je het geld echter niet meteen nodig hebt, kan je kiezen om je tegoed over te dragen naar een volgend kwartaal.

Bronvermelding:

Indicator – Larcier

www.mijntipsenadvies.bewww.indicator-larcier.be

Artikel delen

Artikel delen

Je belastingen & btw automatisch in orde

In Dexxter staan je belastingaangiftes automatisch voor je klaar op basis van je inkomsten en uitgaven. We verwittigen je wanneer elke fiscale deadline nadert.

Dien je aangiftes met vertrouwen in

Geen enkele boekhoudkennis nodig.

Pijl 1 - geel