Nieuwe spelregels algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Inhoudstabel

Vanaf 1 september 2023 zijn er nieuwe regels i.v.m. je algemene voorwaarden. Een nieuwe wet introduceert strengere regels bij het innen van openstaande facturen.

Wat is er veranderd richting particulieren?

Een eerste herinnering is altijd kosteloos voor een particuliere klant. Ook al is de betaaltermijn van je verkoopfactuur (ruimschoots) verstreken, je mag nog geen schadevergoeding of interesten aanrekenen.

Voortaan mag je pas 14 dagen na het versturen van je eerste betalingsherinnering een schadevergoeding of interesten aanrekenen aan een particuliere klant.

Verstuur je deze herinnering per post? Dan begint de termijn van 14 dagen pas te lopen na 3 werkdagen, een inschatting van de tijd die nodig is voor je brief bij de klant toekomt.

Maximale interesten

Na het verstrijken van 14 dagen mag (niet moet) je bij een gehele of gedeeltelijke niet-betaling interesten en een schadevergoeding aanrekenen. Maar opgelet, enkel als dat zo in de algemene voorwaarden van je verkoopfactuur staat!

De maximale interesten die je mag aanrekenen kunnen schommelen, in augustus 2023 bedragen deze 12% op jaarbasis. De actuele stand van deze interesten kan je steeds hier raadplegen.

Voorbeeld: een klant betaalt een factuur van €1.000 maar liefst 60 dagen te laat. De wettelijke interest bedraagt dan €19,73 (€1.000 x 12% x 60/365).

Deze interesten mag je pas aanrekenen 14 dagen na het verzenden van een eerste betalingsherinnering. Maar een kleine tot middelgrote onderneming (KMO), waar ook eenmanszaken toe behoren, mag de interesten wel beginnen tellen vanaf de eerste dag dat je de betalingsherinnering hebt verzonden.

Schadevergoeding

De interesten mag je niet verwarren met een schadevergoeding, dat zijn twee aparte zaken. Je kan dus interesten en/of een schadevergoeding aanrekenen.

Ook deze schadevergoeding kan je enkel aanrekenen als ze ook expliciet wordt vermeld in de algemene voorwaarden van je verkoopfactuur.

Deze maximumbedragen die je mag aanrekenen, zijn scherper gesteld vanaf 01/09/2023:

  • Openstaande bedragen tot €150: max. €20 schadevergoeding
  • Openstaande bedragen tussen €150,01 en €500: max. €30 schadevergoeding, plus 10% van het bedrag boven de €150.
  • Openstaande bedragen vanaf €500,01: max. €65 vergoeding, plus 5% van het bedrag boven de €500, met in totaal een maximum van €2.000.

Wat moet je doen i.v.m. je algemene voorwaarden?

Weet dat je nooit verplicht interesten en/of een schadevergoeding moet aanrekenen. De keuze ligt altijd bij jou als ondernemer.

Maar idealiter voeg je de aangepaste verwijzing naar de interesten en schadevergoeding wel toe aan je algemene voorwaarden. Je hoeft het niet daadwerkelijk toe te passen, maar je hebt minstens wel de mogelijkheid. Die aanpassing/toevoeging aan je algemene voorwaarden zou er bijvoorbeeld zo kunnen uitzien:

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

  • €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
  • €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
  • €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

Artikel delen

Artikel delen

Professionele facturen en offertes maken & versturen

Verlies geen tijd meer met het opmaken, versturen en opvolgen van jouw facturen & offertes. Met Dexxter doe je het snel & ben je altijd 100% in orde.

Verstuur vandaag nog je eerste factuur of offerte

Pijl 1 - geel