Een renovatie aan 6% btw

Een renovatie aan 6% btw
Inhoudstabel

Wanneer je als aannemer werken uitvoert aan een woning, dan dien je onder bepaalde voorwaarden slechts 6% btw aan te rekenen aan de eindklant. Maar opgelet, want sinds 1 juli 2022 zijn de spelregels gewijzigd.

Welke renovatiewerken?

Er zijn drie voorwaarden die tegelijk vervuld moeten zijn vooraleer je aan 6% btw mag factureren.

1️⃣ De woning moet hoofdzakelijk een privéwoning zijn. Het is geen probleem als je klant de woning bijvoorbeeld 1/3 voor zijn zelfstandige activiteit gebruikt, maar het mag nooit meer dan de helft zijn.

2️⃣ De woning moet ouder zijn dan 10 jaar. De klant moet er zelf nog geen 10 jaar wonen, de datum die telt is de eerste keer dat het huis bewoond werd.

3️⃣ Het gaat om de werken die aan jou gefactureerd worden als eigenaar of huurder van de woning.

Voor 1 juli 2022

Uiteraard weet je als ondernemer nooit met zekerheid of de woning effectief ouder dan 10 jaar is of dat ze hoofdzakelijk privé wordt gebruikt.

Dat werd vroeger (voor 1juli 2022) opgelost door je klant een attest te laten ondertekenen. Dat attest was een verklaring dat de woning ouder is dan 10 jaar en hoofdzakelijk privé wordt gebruikt. Het ondertekende attest goed bewaren was als zelfstandige de boodschap, je moest het namelijk kunnen voorleggen tijdens een btw-controle.

Vanaf 1 juli 2022

Het apart attest is niet meer van toepassing, dat is alvast een opluchting.

Het is vervangen door een melding op je verkoopfactuur en die luidt als volgt:

 “Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Je klant heeft vervolgens een termijn van één maand na ontvangst van het verkoopfactuur om de toepassing van het 6% btw-tarief te betwisten. Doet de klant dit niet, dan is het ook meteen zijn verantwoordelijkheid als de voorwaarden voor het verlaagd btw-tarief toch niet vervuld blijken te zijn.

Artikel delen

Artikel delen

Je belastingen & btw automatisch in orde

In Dexxter staan je belastingaangiftes automatisch voor je klaar op basis van je inkomsten en uitgaven. We verwittigen je wanneer elke fiscale deadline nadert.

Dien je aangiftes met vertrouwen in

Geen enkele boekhoudkennis nodig.

Pijl 1 - geel