Community 🤼

Kan ik mijn voorwaarde resetten naar de standaard?

WD

Beste

Ik wil standaard voorwaarden op mijn factuur, ik ben freelancer. Kan ik de standaard voorwaarden van Dexxter terugzetten?

 • Ik heb ze even vanuit mijn profiel gekopieerd (dat zijn de standaard voorwaarden denk ik dan, heb ze zelf nog niet aangepast):

  1. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen.
  2. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht door de klant als aanvaard beschouwd.
  3. Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:
   • €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
   • €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
   • €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.
  4. Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.
  5. Ingeval van betwisting zijn alleen de daartoe bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd.
  6. Klachten moeten door de klant gebeuren binnen de 8 dagen van factuurdatum.
  7. Zolang geleverde goederen en diensten niet volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van de verstrekker. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan de verkochte goederen en diensten over op de koper vanaf het ogenblik van levering.
  8. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij het abonnement op tijd schriftelijk wordt opgezegd, zijnde tenminste één (1) maand voor de afloop van de termijn.
  9. Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijdig nakomt, zijn wij gerechtigd om verdere leveringen en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

Delen

Stel je vraag aan de Dexxter-community met meer dan 10.000+ eenmanszaken & geverifieerde Dexxter-experts.

⚠️ deze antwoorden zijn niet altijd geverifieerd.

Stel je vraag in de community

Stel je vraag aan de Dexxter-community met meer dan 10.000+ eenmanszaken & geverifieerde Dexxter-experts.

Pijl 1 - geel

Helaas! Onze community is momenteel enkel toegankelijk voor mensen die een proefperiode op Dexxter starten