Personenbelasting – een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen?

Inhoudstabel

Als de fiscus het vermoeden heeft alles over je personenbelasting te kennen, dan zal je een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Dat wil met andere woorden zeggen dat de fiscus je jaarlijkse belastingbrief zelf al heeft ingevuld en jou vervolgens een voorstel daarvan opstuurt.

Wat is een voorstel van vereenvoudigde aangifte?

In principe moet je zelf jaarlijks een aangifte personenbelasting invullen. Voor belastingplichtigen van wie de fiscale situatie vrij gelijkaardig blijft over de jaren heen, bestaat er echter sinds enkele jaren een voorstel van vereenvoudigde aangifte.

In zo’n voorstel kan je een simulatie terugvinden van de berekening van je personenbelasting op basis van de gegevens die de fiscus toch al automatisch kent. Die gegevens zijn bijvoorbeeld de loonfiches, pensioensparen, dienstencheques …

Al deze gegevens worden automatisch ingevuld in je personenbelasting en jij ontvangt een voorstel van je finale belastingbrief op basis daarvan. Het is dus niet zo dat deze aangifte effectief eenvoudiger is of anders wordt berekend.

Het zijn dezelfde gegevens als altijd in dezelfde belastingbrief als altijd, alleen is het al in een finale belastingbrief gegoten. Als je niet reageert op dit voorstel van vereenvoudigde aangifte, dan mag je je belastingbrief als ingediend beschouwen, volledig automatisch. Wil je toch graag een aanpassing doorvoeren, dan kan dat even eenvoudig via Tax-on-web.

Ook voor jou? 
Kan best, want in 2022 worden er meer dan 3.800.000 voorstellen van vereenvoudigde aangiftes opgemaakt. Als de fiscus de inschatting maakt over al je gegevens te beschikken en je aangifte is niet al te complex, dan zal je zo’n vereenvoudigd voorstel ontvangen.

Wat moet je doen als je een vereenvoudigde aangifte kreeg? 
Als Dexxter-gebruiker oefen je een zelfstandige activiteit uit en daardoor zal het voorstel van vereenvoudigde aangifte nooit correct zijn!

De fiscus kan namelijk niet beschikken over de cijfers van je zelfstandige activiteit, het is aan jou om die jaarlijks zelf in te vullen in je personenbelasting.

Als het je eerste jaar is als zelfstandige, dan kan het zijn dat je toch een vereenvoudigde aangifte krijgt. Dit komt omdat de fiscus de voorbije jaren je personenbelasting als relatief eenvoudig beschouwde en er nog geen rekening is gehouden met het feit dat je een zelfstandige activiteit hebt opgestart. Bijgevolg sturen ze je een vereenvoudigde aangifte op, maar dat kan dus nooit correct zijn als zelfstandige!

Aan jou om via Tax-on-web de gegevens toe te voegen van je zelfstandige activiteit. Fluitje van een cent voor een Dexxter-gebruiker, gezien je deze makkelijk kan terugvinden in de module ‘personenbelasting’. Alle overige elementen van je voorstel vereenvoudigde aangifte blijven uiteraard behouden! Je kan gewoon de gegevens toevoegen die betrekking hebben op je zelfstandige activiteit.

Eenmaal je een eerste maal gegevens van je zelfstandige activiteit hebt toegevoegd, zal je voor het volgend jaar geen voorstel van vereenvoudigde aangifte meer ontvangen.

Artikel delen

Artikel delen

Op elk moment zicht op je belastingen

Als eenmanszaak is het soms moeilijk om zicht te hebben op hoeveel je écht verdient. In Dexxter zie je heel snel wat je opzij moet houden voor je personenbelasting, btw en sociale bijdragen.

Al je belastingen automatisch berekend in Dexxter

Mis geen enkele fiscale deadline.

Pijl 1 - geel