Berekening sociale bijdragen student-zelfstandige

Berekening sociale bijdragen als student-zelfstandige
Inhoudstabel

Sociale bijdrage voor student-zelfstandige

Voorlopige bijdrage

Als student-zelfstandige betaal je ieder kwartaal een voorlopige bijdrage. Dit bedrag is gebaseerd op je netto belastbaar jaarinkomen van drie jaar eerder. 

Ben je nog niet zo lang zelfstandige? Dan betaal je voorlopige sociale bijdragen van € 93,04 per kwartaal. 

Zijn je netto belastbare jaarinkomsten lager dan €8.204,60 euro, dan kan je eventueel een vrijstelling van  je voorlopige bijdragen aanvragen.Verwacht je een hoger inkomen? Dan kan je eventueel een verhoging van je voorlopige bijdragen aanvragen.

Definitieve bijdrage

Je definitieve sociale bijdragen hangen af van je jaarinkomen. Verdien je als student-zelfstandige minder dan 8.204,59 euro dan betaal je geen sociale bijdragen. 

Verdien je meer dan 8.204,59 euro maar minder dan 16.409,20 euro? Dan betaal je 20,50% op het bedrag boven 8.204,59 euro. 

Verdien je meer dan  16.409,20 euro? Dan word je automatisch zelfstandige in hoofdberoep. Dan betaal je 20,5% op de eerste schijf jaarinkomen (van €0,00 tot €70.857,99) en 14,16% op de tweede schijf jaarinkomen (€70.858 – €104.422,24). Je betaalt nooit meer dan 4.819,64 euro per kwartaal.

Let dus goed op! Als je €16.409 verdient, betaal je slechts sociale bijdragen op het stuk tussen  €8.204,59 en €16.409. Ongeveer €420 per kwartaal. Verdien je echter €16.410, geniet je niet meer van de voordelige regeling en betaal je sociale bijdragen op het volledige bedrag. Ongeveer €840 per kwartaal.

Opgelet! Werkte je geen volledig jaar, houd dan zeker rekening met de proratisering.

Overzicht bijdragen

Min. Voorlopige bijdrageDef. bijdrage jaarinkomen <€8.204,59Def. bijdrage jaarinkomen €8.204,59- €16.409,20Def. bijdrage jaarinkomen >16.409,20Max. Def. bijdrage
Sociale bijdrage op kwartaalbasis€ 93,04 (je kan een vrijstelling aanvragen)€0(20,50% op het gedeelte van je inkomen boven €8.204,59) / 4Bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep€ 4.819,64

Proratisering

Opgelet! Als zelfstandige wordt jouw bijdrage berekend op je netto belastbaar beroepsinkomen. Wanneer je geen volledig jaar (4 kwartalen) actief bent, wordt jouw inkomen geproratiseerd. Dit betekent dat het wordt omgerekend naar een verwacht jaarinkomen alsof je een heel jaar gewerkt zou hebben. 

Op basis van dit bedrag, wordt er dan gekeken of je nog in aanmerking komt voor een vrijstelling. Het geprorateerde bedrag telt dus voor je vrijstelling te bepalen!

Voorbeeld:
An start als student-zelfstandige in het eerste kwartaal en heeft een netto belastbaar inkomen van 8.000 euro.

Luc start als student-zelfstandige pas in het 3de kwartaal, maar heeft ook een netto belastbaar inkomen van 8.000 euro. 

Aangezien An een netto belastbaar inkomen heeft van minder dan 8.204,59 euro, geldt de vrijstelling voor student-zelfstandigen voor haar en is ze vrijgesteld van sociale bijdragen.

Luc begon echter pas in het 3de kwartaal en dus worden zijn inkomen eerst geproratiseerd.

Hij zal sociale bijdragen betalen op een inkomen van 16.000 euro (8.000 euro / 2 (aantal kwartalen actief) * 4 (aantal kwartalen per jaar)). 

Dit betekent dat zijn (geproratiseerd) jaarinkomen hoger is dan de 8.204,59 euro die recht geeft op de vrijstelling voor student zelfstandigen. Hij zal dus 20,5% aan sociale bijdragen betalen voor het bedrag boven 8.204,59 euro. Dit komt dan ongeveer neer op een te betalen bedrag aan sociale bijdragen van 1.600 euro per jaar of 400 euro per kwartaal. Aangezien Luc maar twee kwartalen heeft gewerkt, betaalt hij 800 euro aan sociale bijdragen.

Afhankelijk van je statuut en je netto belastbaar inkomen, kan een proratisering dus een groot effect hebben op je sociale bijdragen.

Artikel delen

Artikel delen

Op elk moment zicht op je belastingen

Als eenmanszaak is het soms moeilijk om zicht te hebben op hoeveel je écht verdient. In Dexxter zie je heel snel wat je opzij moet houden voor je personenbelasting, btw en sociale bijdragen.

Al je belastingen automatisch berekend in Dexxter

Mis geen enkele fiscale deadline.

Pijl 1 - geel