Berekening sociale bijdragen zelfstandige in bijberoep

Berekening sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep
Inhoudstabel

Sociale bijdrage voor zelfstandige in bijberoep

Voorlopige bijdrage

Als zelfstandige in bijberoep betaal je ieder kwartaal een voorlopige bijdrage.

Dit bedrag is gebaseerd op je netto belastbaar jaarinkomen van drie jaar eerder. 

Ben je nog niet zo lang zelfstandige? Dan betaal je voorlopige sociale bijdragen van 93,04 euro per kwartaal. Verwacht je een hoger inkomen? Dan kan je eventueel een verhoging van je voorlopige bijdragen aanvragen.

Definitieve bijdrage

Je definitieve sociale bijdragen hangen af van je jaarinkomen. Verdien je minder dan 1.815,41 euro? Dan betaal je als zelfstandige in bijberoep geen sociale bijdragen. Verdien je meer dan dit bedrag, dan betaal je 20,5% op de eerste schijf jaarinkomen (tot €70.857,99) en 14,16% op de tweede schijf jaarinkomen (€70.858 – €104.422,24). Je betaalt nooit meer dan 4.819,64 euro.

Opgelet! Werkte je geen volledig jaar, houd dan zeker rekening met de proratisering. 

Overzicht bijdragen

Min. Voorlopige bijdrage / kwartaalDef. bijdrage jaarinkomen <€1.815,41Def. bijdrage jaarinkomen Schijf 1 (€ 1.815,41-€ 70.857,99)Def. bijdrage jaarinkomen Schijf 2 (€ 70.857,99-€104.422,24)Max. Def. bijdrage
Sociale bijdrage op kwartaalbasis€ 93,04€0(20,5% Netto belastbaar jaarinkomen) /4(20,5% inkomen Schijf 1
+
14,16% inkomen Schijf 2) /4
€ 4.819,64

Proratisering

Opgelet! Als zelfstandige wordt jouw bijdrage berekend op je netto belastbaar beroepsinkomen. Wanneer je geen volledig jaar (4 kwartalen) actief bent, wordt jouw inkomen geproratiseerd. Dit betekent dat het wordt omgerekend naar een verwacht jaarinkomen alsof je een heel jaar gewerkt zou hebben. 

Op basis van dit bedrag, wordt er dan gekeken of je nog in aanmerking komt voor een vrijstelling. Het geprorateerde bedrag telt dus voor je vrijstelling te bepalen!

Voorbeeld:
An start als zelfstandige in bijberoep in het eerste kwartaal en heeft een netto belastbaar inkomen van 1.800 euro.

Luc start als zelfstandige in bijberoep pas in het 3de kwartaal, maar heeft ook een netto belastbaar inkomen van 1.800 euro. 

Aangezien An een netto belastbaar inkomen heeft van minder dan 1.815,41 euro, geldt de vrijstelling voor zelfstandigen in bijberoep voor haar en is ze vrijgesteld van sociale bijdragen.

Luc begon echter pas in het 3de kwartaal en dus worden zijn inkomen eerst geproratiseerd.

Hij zal sociale bijdragen betalen op een inkomen van 3.600 euro (1.800 euro / 2 (aantal kwartalen actief) * 4 (aantal kwartalen per jaar)). 

Dit betekent dat zijn (geproratiseerd) jaarinkomen hoger is dan de 1.815,41 euro die recht geeft op de vrijstelling voor student zelfstandigen. Hij zal dus 20,5% aan sociale bijdragen betalen voor het bedrag boven 1.815,41 euro. Dit komt dan ongeveer neer op een te betalen bedrag aan sociale bijdragen van 370 euro per jaar of 92,25 euro per kwartaal. Aangezien Luc maar twee kwartalen heeft gewerkt, betaalt hij 184,5 euro aan sociale bijdragen.

Afhankelijk van je statuut en je netto belastbaar inkomen, kan een proratisering dus een groot effect hebben op je sociale bijdragen.

Artikel delen

Artikel delen

Op elk moment zicht op je belastingen

Als eenmanszaak is het soms moeilijk om zicht te hebben op hoeveel je écht verdient. In Dexxter zie je heel snel wat je opzij moet houden voor je personenbelasting, btw en sociale bijdragen.

Al je belastingen automatisch berekend in Dexxter

Mis geen enkele fiscale deadline.

Pijl 1 - geel