Wat is een financieel dagboek? Moet je dit bijhouden voor een eenmanszaak?

Inhoudstabel

Als eenmanszaak heb je een aantal boekhoudkundige verplichtingen, die verplichtingen bestaan uit:

  • Een financieel dagboek: meer hierover in dit artikel
  • Een aankoopdagboek: alle facturen en creditnota’s van leveranciers
  • Een verkoopdagboek: alle verkoopfacturen en creditnota’s aan klanten
  • Een inventarisdagboek: de waarde & details van je voorraad, als je een voorraad moet bijhouden uiteraard.

Laat ons beginnen met het woord ‘financieel dagboek’ te ontleden! Een financieel dagboek is eigenlijk niets meer dan een overzicht van al je financiële transacties als zelfstandige. Voor een eenmanszaak bestaat dat overzicht van al je financiële transacties uit enerzijds al de bankuittreksels van je professionele rekening en anderzijds een kasboek.

Een kasboek is een vrij specifiek gegeven, vandaar dat we dit uitleggen in een apart artikel.

Het financieel dagboek in een eenmanszaak is dus een overkoepelend begrip voor enerzijds de bankuittreksels van je professionele rekening en anderzijds het kasboek. Als je geen kasboek moet bijhouden, bestaat je financieel dagboek dus enkel uit de bankuittreksels van je professionele rekening.

Financieel dagboek: bankuittreksels

Zolang je onderneemt via een eenmanszaak en dus een enkelvoudige boekhouding moet bijhouden, hoef je enkel en alleen je bankuittreksels bij te houden, meer niet! Je hoeft de bankuittreksels dus niet te verwerken in je boekhouding via een boekhoudprogramma, enkel en alleen bijhouden (via de applicatie van je bank bijvoorbeeld) volstaat.

Daarom hebben we het over een enkelvoudige boekhouding en niet over een dubbele boekhouding. In een enkelvoudige boekhouding is het voldoende om alles te bewaren, voor zover het toepasselijk is op jouw onderneming, denk daarbij aan een aankoopdagboek, verkoopdagboek, financieel dagboek & inventarisdagboek. Maar er hoeft geen connectie gelegd te worden tussen die verschillende dagboeken.

In een dubbele boekhouding (zoals verplicht voor een vennootschap) moet je alle bankuittreksels enerzijds bijhouden én anderzijds verbinden met een aankoop of verkoop. Ruimer gesteld moet je de verbindingen gaan maken in je boekhoudprogramma tussen de verschillende dagboeken (aankoop, verkoop, financieel & inventaris). Daarvoor moet je de bankuittreksels dus verwerken in een boekhoudpakket, zodat je ze kan koppelen met de corresponderende documenten. De hele financiële flow loopt dus dubbel naast het verwerken van al je aankopen en verkopen, vandaar dan ook ‘dubbel boekhouden’.

Terug naar het enkelvoudig boekhouden met nog een belangrijke tip voor het bewaren van de bankuittreksels van je professionele rekening!

Een fiscale controle kan betrekking hebben op de boekhouding van enkele jaren terug. Het zou perfect kunnen dat bepaalde bankuittreksels na verloop van tijd niet meer zichtbaar zijn in de applicatie van je bank. Je kan dan best na elk jaar de PDF-versie van een heel jaar aan bankuittreksels downloaden en zelf ergens bewaren. Zo ben je zeker dat je deze altijd ter beschikking hebt en geen bijkomende kosten aan je bank moet betalen om “oude” bankuittreksels toch te zien.

Dexxter & de eenmanszaak

Dexxter richt zich 100% op eenmanszaken met een enkelvoudige boekhouding. Wil je graag meer weten over de verschillende ondernemingsvormen, vind je in de link meer informatie terug.

Vandaar dat we in Dexxter de mogelijkheid niet aanbieden om je bankuittreksels te verwerken. Dat zou de hele boekhouding van je eenmanszaak behoorlijk wat complexer (en duurder) maken, terwijl dit wettelijk helemaal niet verplicht is!

Wel kan je in Dexxter overzichtelijk bijhouden welke van je verkoop – en aankoopfacturen al zijn betaald. Je kan heel eenvoudig een betaalstatus aangeven bij elk document zodat je bijvoorbeeld perfect weet wie van je klanten nog dient te betalen.

Om vervolgens onmiddellijk een betalingsherinnering te versturen, want ook dat bieden we aan bij Dexxter.

Conclusie

Een financieel dagboek bestaat uit de financiële transacties (bankuittreksels) enerzijds en een kasboek anderzijds.

Zolang je een enkelvoudige boekhouding bijhoudt, hoef je de bankuittreksels niet te gaan verbinden met al je documenten. De bankuittreksels enkel en alleen bijhouden is voldoende om wettelijk in orde te zijn. Heb je dus ergens een bestand ter beschikking van je bankuittreksels dan is dat voldoende, bijvoorbeeld via de applicatie van je bank.

Artikel delen

Artikel delen

Begrijpbaar en betaalbaar zélf boekhouden

Zelf boekhouden hoeft niet moeilijk te zijn. Op voorwaarde dat je alle tools aangereikt krijgt. Met Dexxter krijg je alles in 1 platform.

Begrijpbaar en betaalbaar zélf boekhouden

Zelf boekhouden hoeft niet moeilijk te zijn. Op voorwaarde dat je alle tools aangereikt krijgt. Met Dexxter krijg je alles in 1 platform.

Pijl 1 - geel