Kan een eenmanszaak personeel aanwerven in België?

Kan een eenmanszaak personeel aanwerven in België?
Inhoudstabel

In België zijn er flexibele tewerkstellingsopties zoals flexi-job, meewerkend echtgenoot/echtgenote en zelfstandig helper, waarmee eenmanszaken hun team kunnen uitbreiden en groeien. In dit artikel zullen de verschillende aspecten besproken worden zodat jij zo snel mogelijk jouw eenmanszaak kunt uitbreiden met extra werkkrachten!

Freelancers versus Personeel

Stel je besluit om personeel aan te werven, ga je dan voor een freelancer of een vaste werknemer? We zetten de voor-en nadelen even op een rij:

✅ Voordelen van Freelancers✅ Voordelen van Personeel
FlexibiliteitLoyaliteit en betrokkenheid
Specifieke kennis en expertiseConsistentie
Kostenbesparing op korte termijnMinder administratieve rompslomp
Geen lange termijn verplichtingenMeer teamcohesie

Juridische verplichtingen 🪪

Bij het aannemen van personeel in een eenmanszaak zijn er verschillende juridische vereisten waar je rekening mee moet houden:

 1. Registratie en rapportage [4]:
  • Registratie als werkgever bij de RSZ en onmiddellijke melding van tewerkstelling (Dimona) bij aanwerving.
  • Indienen van een driemaandelijks rapport over prestaties en lonen aan de RSZ.
 2. Arbeidscontract en verzekeringen [1]:
  • Opstellen van een arbeidscontract en werkreglement.
  • Regel arrangementen voor arbeidsongevallenverzekering en inschrijving bij een kinderbijslagfonds en een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
 3. Naleving van arbeidswetgeving:
  • Zorg dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving en respecteren van de rechten van de werknemer, inclusief het vermijden van schijnzelfstandigheid.
  • Naleven van regelgeving omtrent arbeidstijden, overwerk, en discriminatie.

Praktische stappen voor het aannemen van personeel

Om personeel succesvol aan te werven in uw eenmanszaak, zijn er enkele praktische stappen die u moet volgen [1] :

1️⃣ Bepaal de soort werkkracht:

 • Flexi-job: Betaal enkel 25% bijdrage, beschikbaar voor horeca of retail.
 • Meewerkende partner/helper: Moet hun eigen zelfstandige status hebben, enkel mogelijk in een eenmanszaak.
 • Zelfstandige helper: Helper moet hun eigen zelfstandige status hebben, behalve voor occasionele helpers.

2️⃣ Financiële en praktische overwegingen:

 • Zorg ervoor dat uw bedrijf over voldoende financiële middelen beschikt.
 • Onmiddellijke registratie van tewerkstelling (Dimona).
 • Stel arbeidscontracten op, werkreglementen, ongevallenverzekering, inschrijving in een kinderbijslagfonds, externe preventie- en beschermingsdiensten, personeelsdossiers, en meer.

3️⃣ Overheidssteun voor het aannemen van personeel:

 • De subsidiedatabank biedt een overzicht van alle maatregelen voor aanwervingshulp.
 • Inclusief subsidies, verminderingen van socialezekerheidsbijdragen, en andere stimulansen voor het aanwerven van specifieke doelgroepen.
 • Financiële ondersteuning voor opleiding en educatie van werknemers, zoals KMO-portefeuille subsidie voor KMO’s en zelfstandigen voor opleiding en advies, en Vlaams opleidingsverlof voor training tijdens werkuren met compensatie van de werkgever.

FAQs

Kan een eenmanszaak in België personeel in dienst nemen?

Ja, een eenmanszaak kan werknemers aannemen. Als je voor het eerst personeel aanneemt, moet je je bij de Rijksdienst Voor Sociale Zekerheid (RSZ) inschrijven via het Werkgeversrepertorium (WIDE).

Verandert de rechtsvorm van een eenmanszaak bij het aannemen van personeel?

Nee, de term ‘eenmanszaak’ verwijst naar de rechtsvorm en staat los van het aantal werknemers dat je kunt hebben. Je hoeft je rechtsvorm niet te wijzigen om personeel aan te nemen binnen een eenmanszaak.

Tips template 26

Tip:

Probeer Dexxter gratis uit via onze proefperiode van 30 dagen!

Artikel delen

Artikel delen

Begrijpbaar en betaalbaar zélf boekhouden

Zelf boekhouden hoeft niet moeilijk te zijn. Op voorwaarde dat je alle tools aangereikt krijgt. Met Dexxter krijg je alles in 1 platform.

Hét boekhoudplatform voor Belgische eenmanszaken

Alles wat je nodig hebt om als eenmanszaak je boekhouding zelf te doen binnen handbereik. Geen boekhouder nodig dus, maar het kan ook met boekhouder.

Pijl 1 - geel