Een lening bestaat altijd uit twee delen, namelijk de terugbetaling van het kapitaal en de betaalde intresten. 

Het geleende kapitaal heeft geen impact op je boekhouding. Dat is wel het geval als je met dat kapitaal zaken aankoopt. Die kosten (of investeringen) kan je gewoon via de aankoopfacturen van de gekochte goederen of diensten opladen in Dexxter en worden zo automatisch in je boekhouding opgenomen.

De interesten van de lening zijn wel apart als een uitgave in je boekhouding in te geven.

Hoe kan je intresten ingeven in Dexxter?

Simpelweg zoals je elke uitgave in Dexxter ingeeft. Je kan het bankafschrift uploaden waarop het bedrag aan intresten wordt vermeld. Eventueel zou je ook de aflossingstabel kunnen uploaden, want ook hierop wordt het bedrag aan maandelijkse intrest vermeld.

Dat maandelijks bedrag aan intresten kan je dan inboeken onder de kostencategorie “Diverse financiële kosten en bankkosten”. Uiteraard kan je ook eenvoudig gaan voor één jaarlijkse boeking, waarbij je alle intresten van je lening op jaarbasis bundelt in één bedrag.

Succes!