Een jaarlijkse controle als student-zelfstandige

Student-zelfstandige
Inhoudstabel

Zolang je student-zelfstandige bent, moet het sociaal verzekeringsfonds elk jaar opnieuw een controle uitvoeren of je nog terecht van het statuut geniet.

Dat is belangrijk om het voordelig statuut van student-zelfstandige te kunnen behouden. Gelukkig voert je sociaal verzekeringsfonds elk jaar opnieuw een spontane controle uit, je hoeft er dus niet zelf aan te denken!

Je sociaal verzekeringsfonds gaat je elk jaar opnieuw een uitnodiging sturen om de volgende twee bewijsstukken te bezorgen:

1. Een bewijs dat je voor het vorige schooljaar voor minstens 27 studiepunten deelnam aan de examens

Je kan dit bewijzen met:

  • een kopie van je puntenlijst met examenresultaten waaruit blijkt dat je aan de examens deelnam. Heb je je studies beëindigd, dan kan je de puntenlijst ook vervangen door een kopie van je diploma.
  • of bezorg je sociaal verzekeringsfonds het “attest van regelmatig volgen van de lessen” dat ingevuld moet worden door de school. Je kan hier een voorbeeld van dit attest terugvinden van het sociaal verzekeringsfonds Acerta.

2. Een bewijs dat je voor het volgende schooljaar voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren per week ingeschreven bent

Je kan dit bewijzen met:

  • eender welk attest waarop de school, het type van studies en het aantal gevolgde studiepunten of lesuren vermeldt, bv. een printscreen van je inschrijving op het online platform van de school.
  • of bezorg je sociaal verzekeringsfonds het “Attest van inschrijving in een onderwijsinstelling” dat ingevuld moet worden door de school. Je kan hier een voorbeeld van dit attest terugvinden.

Wil je graag meer weten of het fiscaal voordelig statuut van student-zelfstandige? Lees er meer over op de website van sociaal verzekeringsfonds Acerta.

Inhoudstabel
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Neem zelf je administratie in handen.

Je kan nog steeds kiezen voor een boekhouder. Dankzij het gratis kijkaccount kan die zich volledig focussen op het geven gericht advies om jou te helpen groeien!

Relaxe ondernemer