Kalenderjaar, boekjaar of aanslagjaar?

Inhoudstabel

Het zijn begrippen die je ergens in je traject als ondernemer wel eens hoort vallen: aanslagjaar, kalenderjaar, boekjaar …

We willen ze specifiek voor de eenmanszaak even op een rijtje zetten, zodat jij als ondernemer weet wanneer het over wat gaat!

Wat is een kalenderjaar? ?

In de complexe wereld van fiscaliteit blijft het woord ‘kalenderjaar’ gelukkig steeds een normaal kalenderjaar betekennen.

Met andere woorden, steeds van 1 januari tot 31 december, geen zorgen voor verwarring!

Wat is een boekjaar? ?️

Als je een eenmanszaak hebt, is ook het woord ‘boekjaar’ vrij eenvoudig te interpreteren. Want een boekjaar loopt dan altijd, zonder enige uitzondering, gelijk aan een normaal kalenderjaar.

Een boekhouding wordt steeds per boekjaar bijgehouden en je zal ook boekhouders regelmatig horen verwijzen naar deze term.

Als we bijvoorbeeld spreken over boekjaar 2022 voor een eenmanszaak, dan wilt dat zeggen: al je omzet, kosten, investeringen … voor boekjaar (kalenderjaar 2022) samentellen om dan de winst of verlies te kunnen berekenen voor dat boekjaar. Zo weten we ook hoeveel belastingen er moeten worden betaald.

Stel dat je je eenmanszaak opstart op 1 april, dan loopt je boekjaar in een eenmanszaak dus van 1 april tot en met 31 december van dat zelfde jaar. Met een eenmanszaak kan hier niet van afgeweken worden, want deze boekhouding loopt altijd gelijk met het kalenderjaar.

Waarom de term ‘boekjaar’?

Vanuit het perspectief van een eenmanszaak lijkt de term boekjaar dus wat overbodig. Een boekjaar loopt toch steeds gelijk met een kalenderjaar, startend op 1 januari en eindigend op 31 december.

Dat komt omdat er bij een vennootschap wel de mogelijkheid is om af te wijken van het kalenderjaar.

Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een verlengd boekjaar bij de start van je vennootschap. Als je opstart op 1 december met je vennootschap en kiest voor een verlengd boekjaar van 13 maanden, zodat je boekjaar pas volgend jaar op 31 december afloopt. Zo heb je één boekjaar, dat loopt over 2 kalenderjaren en in totaal 13 maanden bevat.

Ook andere combinaties zijn mogelijk, als je vennootschap bijvoorbeeld start op 1 april kan je het boekjaar laten lopen tot en met 31 maart van het volgende jaar. Daarna zal het boekjaar van je vennootschap altijd van 1 april tot en met 31 maart lopen. De omzet, kosten, investeringen, enzovoort van je vennootschap zullen dus altijd gebundeld worden van 1 april tot en 31 maart. Op basis daarvan wordt de winst of het verlies bepaald en volgt de belastingimpact.

Gezien Dexxter het boekhoudprogramma is voor de ondernemer met een eenmanszaak die zelf zijn boekhouding in handen wil nemen, gaan we niet verder inzoomen op de afwijkingen met een vennootschap.

Tips template 20

Tip!

Weet in ieder geval dat een boekjaar bij een eenmanszaak steeds wijst op het kalenderjaar.

Van boekjaar veranderen in Dexxter

Hieronder kom je te weten hoe je eenvoudig van boekjaar verandert in Dexxter.

Wat is een aanslagjaar? ?

Hiervoor hebben we het gehad over boekjaar, wat voor een eenmanszaak altijd overeenkomt met een kalenderjaar. Dat is dus de periode van 1 januari tot en met 31 december.

De dag die volgt op het boekjaar, bepaalt het aanslagjaar.

Voor een eenmanszaak ?

Ben je een ondernemer met een eenmanszaak, dan is het vrij eenvoudig: het boekjaar loopt bijvoorbeeld van 1 januari 2022 tot 31 december 2022, we spreken van boekjaar 2022.

De dag die daarop volgt is 1 januari 2023, met andere woorden aanslagjaar 2023.

Moeilijker dan deze situatie gaat het niet worden, omdat we bij een eenmanszaak nooit kunnen afwijken van een kalenderjaar. Het boekjaar zal dus altijd tot 31 december lopen

Voor een vennootschap ?

Ben je een ondernemer met een vennootschap, dan kan het mogelijks wat complexer worden. Evengoed loopt je boekjaar bijvoorbeeld van 1 januari 2022 tot 31 december, dan spreken we nog steeds van boekjaar 2022.

De dag die daarop volgt is 1 januari 2023, met andere woorden aanslagjaar 2023.

Evengoed zou je boekjaar in een vennootschap bijvoorbeeld kunnen lopen van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. De dag die daarop volgt is 1 juli 2023, met andere woorden aanslagjaar 2023.

Waarom vennootschappen kiezen voor een gebroken boekjaar, daar gaan we hier niet verder op in.

Waarom is het aanslagjaar belangrijk?

De fiscaliteit in België durft al wel eens te wijzigen en die wijzigingen beginnen vaak te lopen vanaf een bepaald aanslagjaar. Als eenmanszaak is dat steeds vrij duidelijk, gezien je boekjaar altijd overeenstemt met een kalenderjaar.

Als vennootschap durft dat wel eens te wijzigen, waardoor er twijfel kan ontstaan welk aanslagjaar het nu juist is.

Belangrijk natuurlijk omdat dit bepaalt welke fiscale wetswijzigingen vanaf welk aanslagjaar van tel zijn. Al zijn er natuurlijk ook wetswijzigingen die ingaan vanaf een bepaalde datum, dat maakt het allemaal wat rechtlijniger.

Daarnaast komt het begrip aanslagjaar ook terug in aanslagbiljetten. Denk bijvoorbeeld aan een afrekening personenbelasting, die heeft steeds betrekking op een bepaald inkomstenjaar en aanslagjaar.

Zo weet je zeker wanneer je een afrekening van je belastingbrief binnenkrijgt (je aanslagbiljet personenbelasting) van aanslagjaar 2023, dat dit eigenlijk gaat om de inkomsten van 2022.

Dexxter maakt het jou makkelijk! ?

Ben jij een ondernemer met een eenmanszaak? Dexxter staat klaar voor jou! We zijn het boekhoudprogramma voor de Belgische eenmanszaak die zelf zijn boekhouding in handen wil nemen.

Tips template 25

Tip!

Start vandaag je gratis proefperiode, die heb je steeds voor 30 dagen, zo kan je rustig al onze functionaliteiten ontdekken.

Inclusief je eigen, op maat gegenereerde fiscale tijdlijn. Zo zie je alle fiscale deadlines die relevant zijn voor jou btw-statuut.

Heb je nog specifieke vragen? Dat is perfect normaal, veel van je collega ondernemers trouwens!

Net daarom hebben we in Dexxter ook een community gebouwd. Dat is een plaats in de applicatie waar ondernemers vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen krijgen van andere ondernemers, samen sparren om zo tot oplossingen te komen.

Daarnaast hebben we ook leercentrum ter beschikking Dexxter, boordevol content, video’s, cursussen …

Je staat er niet alleen voor als (startende) zelfstandige, laat dat duidelijk zijn!

Artikel delen

Artikel delen

Begrijpbaar en betaalbaar zélf boekhouden

Zelf boekhouden hoeft niet moeilijk te zijn. Op voorwaarde dat je alle tools aangereikt krijgt. Met Dexxter krijg je alles in 1 platform.

Begrijpbaar en betaalbaar zélf boekhouden

Zelf boekhouden hoeft niet moeilijk te zijn. Op voorwaarde dat je alle tools aangereikt krijgt. Met Dexxter krijg je alles in 1 platform.

Pijl 1 - geel