Een voorafbetaling van je belastingen voor je eenmanszaak: hoe werkt dat?

Voorafbetaling belastingen
Inhoudstabel

Ongeacht of je nu aan de slag bent als student-ondernemer of als zelfstandige in bij – of hoofdberoep, belastingen horen er steeds bij. Een voorafbetaling van die belastingen kan soms handig zijn, ontdek hier de voor-en nadelen.

Bij Dexxter focussen we ons 100% op eenmanszaken én ook dit artikel staat in teken van een ondernemer met een eenmanszaak!

Wat betekent dat nu juist ‘belastingen’?

Belastingen is een héél ruim begrip, Dexxter richt zich specifiek op eenmanszaken. De winst van je eenmanszaak komt terecht in de personenbelasting.

De personenbelasting is slechts één van de vele belastingsystemen in België, andere voorbeelden zijn de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting (voor VZW’s), successierechten. Dan zijn er ook nog de belastingen over de toegevoegde waarde (btw), ook een vorm van taxatie.

We gaan het in dit artikel hebben over de personenbelasting én nog specifieker over voorafbetalingen op die (personen)belasting.

Wil je graag meer weten over hoe de personenbelasting werkt, ontdek er dan alles over in onze snelcursus boekhouden voor btw-vrijgestelde ondernemers en btw-plichtige ondernemers.

Wie kan er allemaal een voorafbetaling doen?

Iedereen kan dat, werknemers, studenten, zelfstandigen … Soms betaal je zelfs een voorschot op je belastingen zonder dat je erbij stilstaat.

Bedrijfsvoorheffing als werknemer

Als werknemer krijg je bijvoorbeeld maandelijks een loonbrief waar je termen als ‘brutoloon’ & ‘bedrijfsvoorheffing’ zal terugvinden.

De bedrijfsvoorheffing die je daar ziet staan, is niets meer en niets minder dan een voorafbetaling op je belastingbrief. Dat voorschot gebeurt volledig automatisch via je loonbrief en het sociaal secretariaat dat je loonbrief opstelt. Je doet dus eigenlijk een voorafbetaling op je personenbelasting zonder dat je een bewuste handeling doet.

Jij krijgt simpelweg je loonbrief als werknemer, daarop staat dan het brutoloon dat je die maand hebt verdiend. Dat bedrag ontvang je natuurlijk niet integraal op je bankrekening. Eerst wordt er bedrijfsvoorheffing op afgehouden, als een voorschot op de jaarlijkse personenbelasting.

Een voorafbetaling als zelfstandige

Als zelfstandige zal er nooit automatisch een voorafbetaling gebeuren voor je belastingen.

Het is dus steeds een bewuste keuze die jij als ondernemer maakt om al dan niet een voorschot op je personenbelasting te betalen. De overheid heeft wel een aantal voordelen toegevoegd om je enigszins te pushen richting een voorafbetaling, maar weet dat een voorschot betalen op je personenbelasting als ondernemer nooit een wettelijke verplichting is.

Waarom zou je wel een voorafbetaling doen?

Enerzijds voor het psychologische effect van een voorafbetaling, zodat je weet dat je al een deel van je belastingen hebt betaald. Zo klopt de bankrekening van je zelfstandige activiteit ook beter met de realiteit, omdat je al een deel van je belastingen reeds hebt betaald.

Anderzijds kan je ook een belastingvermeerdering wegwerken. Je moet namelijk personenbelasting betalen op de winst van je eenmanszaak en daar moet je steeds 2,25% belastingvermeerdering op betalen, altijd! Dat klinkt nog wat complex, no worries, zo dadelijk maken we het tastbaarder aan de hand van een voorbeeld.

Het is dus die belastingvermeerdering van 2,25% (die er altijd is) die je kan wegwerken door wel een voorafbetaling te doen. Er wordt dus vaak gesproken over het gigantisch voordeel van een voorafbetaling, maar dat verdient toch enige nuance.

Het voordeel van een voorschot kan dus niet groter zijn dat het nadeel van de belastingvermeerdering, een rekenvoorbeeld hieronder!

Voorafbetaling of niet? Een voorbeeld!

Stel dat je 2.000 euro aan winst hebt uit je zelfstandige activiteit, laat ons even makkelijk rekenen aan 50% belastingdruk. Zo zal je 2.000 euro aan winst dus uitkomen op 1.000 euro te betalen personenbelasting voor je zelfstandige activiteit. Achterliggend wordt de berekeningsbasis nog verhoogd met 1,06, maar om ons voorbeeld eenvoudig te houden, tellen we dat piepkleine verschil niet mee.

Op die 1.000 euro aan te betalen belastingen voor je zelfstandige activiteit zal er altijd 2,25% belastingvermeerdering worden aangerekend, met of zonder voorafbetaling, dat maakt niet uit! Er zal altijd 2,25% belastingvermeerdering worden aangerekend.

Wel uiteraard enkel en alleen op het stuk van je zelfstandige activiteit! Een verloning als werknemer of andere inkomsten hebben hier geen impact op.

Je doet geen voorafbetaling

In dat geval zal de overheid 2,25% interesten aanrekenen, de standaard belastingvermeerdering. Dat maakt dus 22,50 euro aan interesten.

Je hebt geen voorschot op je personenbelasting uitgevoerd, dus daar hoeven we alvast geen rekening mee te houden.

In totaliteit zal je dus 1.022,5 euro aan belastingen moeten betalen, de initiële 1.000 euro aan belastingen en de 22,50 euro aan belastingvermeerdering.

Het totale resultaat van je belastingbrief kan er ook helemaal anders uitzien, omdat er bijvoorbeeld een loon als werknemer was. De impact van belastingen op je zelfstandige activiteit zal verlopen zoals hierboven uitgelegd, maar dat is slechts een onderdeel van je totale belastingbrief.

Je doet wel een voorafbetaling

Dan zal de overheid 2,25% interesten aanrekenen, de standaard belastingvermeerdering. Dat maakt dus 22,50 euro aan interesten.

Je kiest er in dit scenario wel voor om een voorschot te betalen. Je had in het begin van het jaar al een vrij goed aanvoelen dat je wel wat belastingen moest gaan betalen op je zelfstandige activiteit en je hebt begin januari al 1.500 euro aan voorafbetalingen gedaan.

Met andere woorden, voor de cijfers (en winst) van je eenmanszaak van 1 januari 2022 tot 31 december 2022, heb je begin januari 2022 al 1.500 euro aan voorschot betaald. Dat bleek achteraf toch te veel te zijn, maar beter te veel dan te weinig, toch? Want je hebt ergens gelezen dat de voordelen van netjes op voorhand je belastingen te betalen zo enorm groot zijn.

Jammer genoeg kan het voordeel van een voorafbetaling nooit groter zijn dan het nadeel van de belastingvermeerdering. Hoe vroeg in het jaar je dat voorschot ook zou betalen en hoe groot je voorschot ook is in bedrag, het maximale positief effect is 22,5 euro (het bedrag van de belastingvermeerdering dat steeds wordt aangerekend).

Uiteraard heb je die 1.000 euro aan te betalen personenbelasting al betaald via het voorschot, sterker zelfs, je hebt 500 euro te veel betaald welke je later uiteraard zal terugkrijgen. Maar qua positief effectief kan je niet hoger uitkomen dan die 22,50 euro van de belastingvermeerdering.

Het totale resultaat van je belastingbrief kan er ook helemaal anders uitzien, omdat er bijvoorbeeld een loon als werknemer was. De impact van belastingen op je zelfstandige activiteit zal verlopen zoals hierboven uitgelegd, maar dat is slechts een onderdeel van je totale belastingbrief.

Belangrijk om te onthouden: het voordeel van een voorafbetaling is dus sowieso al stevig beperkt door een vorm van maximum, dat gelijk is aan het bedrag van de belastingvermeerdering. Daarnaast zal het voordeel van je voorschot ook afhangen van wanneer je dat juist doet.

Wanneer kan je een voorafbetaling doen?

Hierboven hebben we het gehad over de belastingvermeerdering en hoe je maximaal dat bedrag kan wegwerken door een voorschot.

De timing van je voorafbetaling heeft hier ook een invloed op! Je kan héél het jaar door voorsschotten betalen, zoveel je wil en wanneer je maar wil. Toch speelt de timing ook een rol, hoe vroeger in het jaar, hoe meer voordeel.

De exacte data verschuiven elk jaar een klein beetje, maar geen zorgen, je kan ze ieder jaar correct terugvinden in Dexxter. Voor 2022 waren dit:

 • 11 april 2022

Als een voorschot ten laatste 11 april 2022 op de bankrekening van de overheid staat, dan geeft dit voorschot 3% positieve interest.

 • 11 juli 2022

Als een voorschot ten laatste 11 juli 2022 op de bankrekening van de overheid staat, dan geeft dit voorschot 2,5% positieve interest.

 • 10 oktober 2022

Als een voorschot ten laatste 10 oktober 2022 op de rekening van de overheid staat, dan geeft dit voorschot 2,0% positieve interest.

 • 20 december 2022

Als een voorschot ten laatste 20 december 2022 op de rekening van de overheid staat, dan geeft dit voorschot 1,50% positieve interest.

Voorschotten die pas na 20 december 2022 op de bankrekening van de overheid staat, tellen automatisch mee voor het volgende jaar (in dit geval voor je winst van 2023), waarbij ze 3% positieve interest opleveren.

*Dit zijn de data voor het inkomstenjaar 2022, elk jaar kunnen die lichtjes veranderen. Bekijk je Dexxter-tijdlijn voor de exacte data.

Opgelet voor het maximum!

Vaak worden enkel en alleen deze tarieven vermeld als het over voorafbetalingen gaat, waardoor het bijna lijkt alsof een voorschot op je belastingen een interessante belegging zou zijn. Je krijgt er namelijk 3% positieve interesten voor als je een voorschot doet voor 11 april.

Toch zal het positieve effect, die 3% berekend op het bedrag van een vroege voorafbetaling in dit voorbeeld, maximaal uitkomen op het negatieve effect van de belastingvermeerdering van 2,25% op je te betalen belasting van je zelfstandige activiteit.

Meerdere voorafbetalingen gedurende het jaar: een voorbeeld

Zelfde voorbeeld als hierboven, er is 2.000 euro aan winst uit je zelfstandige activiteit, laat ons even makkelijk rekenen aan 50% belastingdruk. Zo kom je dus aan 1.000 euro te betalen personenbelasting voor je zelfstandige activiteit. Achterliggend wordt de berekeningsbasis nog verhoogd met 1,06, maar om ons voorbeeld eenvoudig te houden, tellen we dat piepklein verschil niet mee.

Op die 1.000 euro aan winst zal er altijd 2,25% belastingvermeerdering worden aangerekend, met of zonder voorafbetaling, dat maakt niet, er zal altijd 2,25% belastingvermeerdering worden aangerekend.

Zonder een voorafbetaling

Net hetzelfde als het voorbeeld dat we eerder al hebben aangehaald, je zal dus 1.022,50 euro aan personenbelasting moeten betalen (1.000 euro belastingen + 22,50 euro vermeerdering).

Het totale resultaat van je belastingbrief kan er ook helemaal anders uitzien, omdat er bijvoorbeeld een loon als werknemer was. De impact van belastingen op je zelfstandige activiteit zal verlopen zoals hierboven uitgelegd, maar dat is slechts een onderdeel van je totale belastingbrief.

Met een voorafbetaling

Gedurende het jaar had je toch al een vermoeden dat je aardig wat winst ging hebben met je zelfstandige activiteit en je besluit om voorzichtig toch al enkele voorschotten op je belastingen uit te voeren.

Op 5 april bekijk je de cijfers van je zelfstandige activiteit voor de eerste 3 maanden van het jaar. Januari, februari en maart bleken behoorlijk goed te zijn, je had al 500 euro winst en besluit 200 euro aan voorschot te storten aan de fiscus.

De rest van het jaar ben je behoorlijk druk bezig en je bekijkt de cijfers van je eenmanszaak opnieuw in november. Op dat moment heb je ongeveer 1.000 euro winst, je weet dat je al 200 euro als voorschot op de personenbelasting hebt betaald (op 5 april) en je besluit midden november nog eens 200 euro als een voorschot te storten.

De rest van het jaar ben je niet meer bezig met voorafbetalingen, in totaal heb je al 400 euro op voorhand betaald en dat leek je voldoende te zijn. Je zelfstandige activiteit sluit het jaar af met 2.000 euro aan winst. Volgend jaar dien je je aangifte personenbelasting. Wat zal dan de belastingimpact zijn van de winst van je eenmanszaak en de voorschotten die je hebt gedaan?

1) Eerst moet je altijd de belastingvermeerdering berekenen

Er was 2.000 euro aan winst, voor de gemakkelijkheid neme we ook hier een belastingdruk van 50%. Dat maakt 1.000 euro aan te betalen personenbelasting voor je zelfstandige activiteit. Achterliggend wordt de berekeningsbasis nog verhoogd met 1,06, maar om ons voorbeeld eenvoudig te houden, tellen we dat piepklein verschil niet mee.

Op die 1.000 euro belastingimpact van je eenmanszaak moet je altijd 2,25% belastingvermeerdering berekenen. Dat betekent dus een belastingvermeerdering van 22,50 euro. Zo komt de totale belastingdruk van je zelfstandige activiteit uit op 1.022,50 euro.

2) Daarna bereken je het voordeel van je voorafbetalingen

Er was een voorschot van 200 euro gestort op 5 april. Die levert dus 3% positieve interest op, zijnde 6 euro.

Vervolgens heb je nog een voorschot gedaan van 200 euro midden november, dat levert 1,50% positieve interest op, zijnde 3 euro.

In totaliteit heb je dus 400 euro aan voorschotten uitgevoerd en deze hebben 9 euro aan positieve interest opgeleverd.

3) Je kent de belastingimpact van je zelfstandige activiteit

Je moet 1.000 euro personenbelasting betalen voor je zelfstandige activiteit + 22,50 euro belastingvermeerdering.

Je hebt 400 euro aan voorafbetalingen uitgevoerd + 9 euro aan positieve interesten.

1.022,5 euro – 409 euro = 613,5 euro te betalen personenbelasting.

Opgelet! Hoe hoog je voorafbetaling ook was, de positieve interest kon nooit hoger zijn dan 22,50 euro (de belastingvermeerdering).

Het totale resultaat van héél je belastingbrief kan er ook helemaal anders uitzien, omdat er bijvoorbeeld een loon als werknemer was. De impact van belastingen op je zelfstandige activiteit zal verlopen zoals hierboven uitgelegd, maar dat is slechts een onderdeel van je totale belastingbrief.

Uitzondering startende eenmanszaken

Nieuw opgerichte eenmanszaken zijn altijd vrijgesteld van een belastingvermeerdering. De eerste drie jaren vanaf de opstart van je eenmanszaak, heb je nooit een belastingvermeerdering.

Als er geen belastingvermeerdering wordt aangerekend, kan je uiteraard geen vermeerdering wegwerken door het uitvoeren van een voorschot.

Als startende eenmanszaak krijg je toch nog een kleine tegemoetkoming (=bonificatie) als je wel voorschot stort. Het bedrag van deze bonificatie is gelijk aan:

 • Voorschot ten laatste 11 april x 1,50%
 • Voorschot ten laatste 11 juli x 1,25%
 • Voorschot ten laatste 10 oktober x 1,0%
 • Voorschot ten laatste 20 december x 0,75 %

*Dit zijn de data voor het inkomstenjaar 2022, elk jaar kunnen die lichtjes veranderen. Bekijk je Dexxter-tijdlijn voor de exacte data.

Bankfinanciering voorafbetaling belastingen

Heb je even niet de financiële middelen om je voorafbetalingen tijdig te doen? Dat kan altijd omdat je bijvoorbeeld net een grote investering hebt gedaan. Bijgevolg is je bankrekening gezakt door de aankoop van de investering, maar de impact op de cijfers van je eenmanszaak wordt gespreid over meerdere jaren door de afschrijving.

Weet dat banken staan te springen om heel flexibele kredieten voor een voorschot van je bealstingen te financieren. Zo doet de bank onmiddellijk de betaling van het voorschot in jouw naam en betaal jij gespreid dat voorschot terug aan de bank. De interesten van zo’n krediet kan je uiteraard inbrengen als een beroepskost.

Wil je graag meer informatie over een voorafbetalingsplan van je belastingen via de bank?

Conclusie

De financiële impact van een voorafbetaling voor je eenmanszaak is al bij al beperkt! Zelfs als we de cijfers van onze voorbeelden hierboven 10x groter maken, blijft de impact beperkt.

Stel dat je 10.000 euro personenbelasting moet betalen op de winst van je zelfstandige activiteit, dan is de belastingvermeerdering “slechts” 225 euro (2,25%). Enkel die 225 euro kan je wegwerken door tijdig één of meerdere voorschotten te betalen.

Psychologisch daarentegen kan een voorschot van je personenbelasting wel van enorm belang zijn. Je hebt de zekerheid dat je al een deel van je te betalen personenbelasting achter de rug hebt. Het saldo van je bankrekening zal opnieuw een realistischer beeld geven van wat je al werkelijk hebt verdiend met je zelfstandige activiteit.

Wil je een voorschot uitvoeren?

Dat kan heel eenvoudig via een overschrijving naar het inningscentrum van de dienst voorafbetalingen. Het komt erop neer dat je volgende stappen afhandelt:

 1. Het bedrag van je voorafbetaling storten op het rekeningnummer BE61 6792 0022 9117 (BIC:PCHQ BEBB) met als tegenpartij: inningscentrum – dienst voorafbetalingen.
 2. Je moet de juiste gestructureerde mededeling gebruiken, anders wordt je voorafbetaling niet geregistreerd! Die gestructureerde mededeling kan je hier terugvinden.
 3. Gebruik bij voorkeur ook een bankrekening die op jouw naam is geopend.

Deze informatie kan je ook terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën – Voorafbetalingen.

Dexxter maakt het jou makkelijk!

Dexxter is de boekhoudtool voor de Belgische eenmanszaak die zelf zijn boekhouding in handen wil nemen!

Start vandaag je gratis proefperiode. Zo kan je rustig al onze functionaliteiten te ontdekken, waaronder een actuele berekening van je personenbelasting en het bijhouden van je uitgevoerde voorafbetalingen!

Heb je nog specifieke vragen? Dat is perfect normaal, veel van je concullega’s trouwens!

Net daarom hebben we in Dexxter ook een community gebouwd. Dat is een plaats in de applicatie waar ondernemers vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen krijgen van andere ondernemers, samen sparren om zo tot oplossingen te komen.

Daarnaast hebben we ook leercentrum ter beschikking Dexxter, boordevol content, video’s, cursussen …

Je staat er niet alleen voor als (startende) zelfstandige, laat dat duidelijk zijn!

Inhoudstabel
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Neem zelf je administratie in handen.

Je kan nog steeds kiezen voor een boekhouder. Dankzij het gratis kijkaccount kan die zich volledig focussen op het geven gericht advies om jou te helpen groeien!

Relaxe ondernemer