Personenbelasting in bijberoep: wie, wat, wanneer & hoe?

personenbelasting
Inhoudstabel

Ongeacht of je nu werknemer, ambtenaar of zelfstandige met een eenmanszaak in bijberoep bent, iedereen moet elk jaar opnieuw een aangifte personenbelasting indienen.

Aan de hand van een aantal praktische vragen kan je hieronder ontdekken hoe personenbelasting juist werkt als je een bijberoep hebt en -minstens even belangrijk – hoe Dexxter je kan begeleiden bij je aangifte.

Wat moet ik indienen als bijberoeper?

Het blijft dezelfde belastingbrief die iedereen elk jaar opnieuw moet indienen, alleen met een aantal kleine toevoegingen voor je zelfstandige activiteit.

De klassieke gegevens, zoals het loon als werknemer, een lening voor je woning, pensioensparen, dienstencheques, enzovoort, die komen terecht in deel 1 van de personenbelasting. Dat is meteen ook het stuk dat iedereen dus elk jaar opnieuw moet invullen.

De cijfers van je zelfstandige activiteit komen dan weer terecht in deel 2 van deze aangifte. Het blijft dus dezelfde belastingbrief, alleen wordt er een stukje aan toegevoegd, namelijk deel 2. Als het de eerste keer is dat je een deel 2 moet toevoegen, moet je via Tax-On-Web de optie kiezen om deel 2 toe te voegen.

Ook hiervoor kan je weer rekenen op Dexxter. We sorteren namelijk alle codes die je nodig hebt voor deel 2 in de module ‘personenbelasting’. Je moet alleen nog de bedragen overtypen en klaar!

Wie dient je personenbelasting in?

Jijzelf als je met Dexxter aan de slag bent!

Alle nodige informatie vind je in de module ‘personenbelasting’ in Dexxter. Inclusief handige video om je visueel te ondersteunen.

Veel ondernemers (zeker als het de eerste keer een belastingaangifte inclusief zelfstandige activiteit is) willen net voor hun indiening toch graag even dubbelchecken met een adviseur. Even door die belangrijkste kosten gaan bijvoorbeeld.

Ook dat is perfect mogelijk in Dexxter, want we hebben een netwerk aan adviseurs die je kunnen begeleiden bij die lastige fiscale vragen die je toch graag even dubbelcheckt. Die adviseurs kan je terugvinden via onze adviseurs-pagina.

Dexxter is daarbij een soort marktplaats waar je een adviseur kan terugvinden. Die adviseurs zijn onafhankelijke boekhoudkantoren die je met raad en daad kunnen bijstaan tegen betaling.

Wanneer moet ik mijn personenbelasting indienen?

De exacte datum varieert ieder jaar een beetje, maar je mag ervan uitgaan dat je de personenbelasting ten laatste midden juli moet indienen als je zelf de indiening gaat doen. Dat is de klassieke indieningstermijn die evengoed telt als particulier.

Tenminste als je voor Tax-On-Web gaat, het digitale platform van de overheid. Ga je voor een papieren aangifte, dan is je deadline al eind juni.

Dankzij de handige tijdlijn van Dexxter verlies je bovendien geen enkele deadline uit het oog. Je hebt altijd een volledig overzicht van al je to do’s en je krijgt reminders voor de verplichte deadlines, zoals uiteraard je aangifte personenbelasting.

Hoe werkt de personenbelasting?

Waarschijnlijk de belangrijkste vraag binnen dit topic!

Personenbelasting is een heel ruim begrip. Dat kan gaan over woningfiscaliteit, ontvangen dividenden, buitenlandse bankrekeningen .. Omdat we het praktisch willen houden voor de gemiddelde bijberoeper, richten we ons daarom specifiek op de impact van je zelfstandige activiteit in bijberoep.

Wat belangrijk is om te onthouden: een inkomen als werknemer en je winst als zelfstandige, dat wordt voor de berekening van de personenbelasting allemaal op één en hetzelfde hoopje gegooid.

Er is dus geen opdeling hoeveel belastingen je moet betalen op je zelfstandige activiteit en hoeveel op je loon als werknemer, dat is één grote hoop, waar finaal één te betalen bedrag aan belastingen uit blijkt.

Dat hoopje aan inkomsten (dus het totaal van je verloning als werknemer en je winst als zelfstandige in bijberoep) wordt dan belast volgens de Belgische belastingschijven. Die belastingschijven zorgen ervoor dat hoe meer je verdient, hoe meer belastingen je zal betalen.

Tijd voor een praktisch voorbeeld om je beter te helpen begrijpen wat er op de achtergrond gebeurt.

Voorbeeld!

In ons voorbeeld gaan we er even van uit dat je een werknemer bent, maar ondertussen de sprong hebt gewaagd en ook aan de slag bent als zelfstandige in bijberoep.

Als werknemer heb je vorig jaar exact 40.000 euro bruto op jaarbasis verdiend. Dat is dus de som van je maandelijks brutoloon het hele jaar lang, maar evengoed je vakantiegeld, overuren, enzovoort.

Ook als zelfstandige in bijberoep heb je niet stilgezeten, want je hebt vorig jaar verkoopfacturen opgemaakt voor in totaal 6.000 euro (exclusief btw).

Het was je opstartjaar als zelfstandige in bijberoep en je hebt ook behoorlijk wat uitgegeven aan marketing, klein bureaumateriaal en wat opstartkosten hier en daar. Al deze uitgaven samen hadden een totaal kostenplaatje van 3.000 euro (exclusief btw).

Je hebt dus een bruto inkomen als werknemer van 40.000 euro en daarbovenop nog een winst uit de zelfstandige activiteit van 3.000 euro (= 6.000 euro inkomsten – 3.000 euro uitgaven).

Die twee bedragen moeten we voor je belastingbrief simpelweg bij elkaar optellen en op deze 43.000 euro zal je worden belast in de schijven van de personenbelasting. Die belastingschijven zien er als volgt uit:

Inkomstenschijven

€ 9.270 – € 13.870

€ 13.870,01 – € 24.480

€ 24.480,01 – € 42.370

€ 42.370,01 – …

% aan te betalen personenbelasting

25%

40%

45%

50%

(*Inkomsten 2022 (Deze schijven worden jaarlijks geïndexeerd))

​Om ons bovenstaand voorbeeld af te ronden nemen we dus onze eerste schijf van €9.270 tot €13.870 aan 25% belastingen -> €1.150.

(We beginnen de eerste inkomstenschijf effectief aan €9.270, dat is geen schrijffout. We houden namelijk rekening met de belastingvrije som, maar meer daarover later!)

Dan volgt de tweede schijf van €13.870,01 tot €24.480 aan 40% belastingen -> €4.244.

Vervolgens de derde schijf van €24.480,01 tot €42.370 aan 45% belastingen -> €8.050,50.

Als laatste nog een klein stukje in de hoogste schijf, we hadden namelijk een inkomen €43.000. Dat maakt €42.370,01 tot €43.000 aan 50% belastingen -> €630.

Vervolgens tellen we alles op, zijnde: €1.150 + €4.244 + €8.050,50 + €630 = €14.074,50 aan te betalen personenbelasting.

Deze persoon moet dus alles bij elkaar €14.074,50 aan belastingen betalen, een stevig totaalbedrag!

Gelukkig heb je gedurende het jaar al heel wat voorschotten betaald op dit totaalbedrag. Misschien zelfs zonder dat je het wist, namelijk via je loonbrief als werknemer. Want je brutoloon op jaarbasis was dan wel €40.000, maar dat is niet wat je effectief op je bankrekening ontvangt als nettoloon.

Iedere maand opnieuw kan je op je loonbrief ‘bedrijfsvoorheffing’ terugvinden, dat is het verschil tussen je brutoloon en je nettoloon. Die bedrijfsvoorheffing is een automatisch voorschot op je te betalen personenbelasting.

Vaak is deze bedrijfsvoorheffing bij werknemers zelfs redelijk hoog. Voeg daar nog een paar belastingvoordelen aan toe zoals dienstencheques & kinderen ten laste. En heel wat Belgen komen uit op een belastingbrief die zelfs in hun voordeel is, ze krijgen dus jaarlijks een stukje teruggestort. Anders gezegd, het voorschot via de loonbrief was dus te hoog waardoor er een terugbetaling is.

Dexxter en de personenbelasting van je zelfstandige activiteit!

​Zoals aangehaald, Dexxter is er voor je zelfstandige activiteit! We houden alle gegevens bij van je bijberoep en zorgen dat je enerzijds deel 2 van je belastingbrief snel en eenvoudig kan invullen. Anderzijds berekenen we ook de belastingimpact van je bijberoep, maar enkel en alleen de belastingimpact van je bijberoep!

Dexxter beschikt over te weinig gegevens om je volledige personenbelasting in kaart te brengen, daarmee willen we zeggen de impact van je belastingbrief als werknemer & de impact van je belastingbrief op je winst als bijberoeper.

Alle informatie over je werknemersstatuut & de fiscale voordelen die je kan hebben als werknemer hebben we uiteraard niet, dat zou ook onmogelijk zijn om die allemaal te gaan bundelen.

Alles wat te maken heeft met je zelfstandige activiteit zal Dexxter wel in beeld brengen. Dexxter houdt rekening met de belastingschijf waarin je je bevindt op basis van je werknemersstatuut en de inkomsten en uitgaven die je hebt als zelfstandige. Zo zie jij hoeveel je moet betalen aan personenbelasting op basis van je zelfstandige activiteit.

Voorbeeld!

Je eerste jaar als zelfstandige in bijberoep loopt vlotjes en de winst loopt stevig op. Dexxter zal je via de module personenbelasting laten weten dat je €1.500 aan te betalen belastingen moet voorzien, enkel en alleen op basis van je zelfstandige activiteit.

Denk dan zeker even terug aan je belastingbrief van voorgaande jaren, voor je opstart als zelfstandige in bijberoep. Het is perfect mogelijk dat je door je werknemersstatuut en een aantal fiscale voordelen (zoals een lening voor je woning, kinderen ten laste, dienstencheques, …) bijvoorbeeld €2.000 personenbelasting terugkrijgt.

De belastingsimpact van je zelfstandige activiteit is dus €1.500. Maar door je werknemersstatuut en andere fiscale voordelen krijg je €2.000 terug. Conclusie, je gaat nog €500 effectief terugkrijgen.

Dexxter laat je dan weten dat je €1.500 moet voorzien aan te betalen belastingen op basis van je zelfstandige activiteit. Maar uiteraard mag je dit nog verrekenen met de €2.000 aan personenbelasting die je normaal zou terugkrijgen puur op basis van je werknemersstatuut. Daardoor zal je in realiteit nog steeds €500 terugkrijgen, al is de belastingimpact van je zelfstandige activiteit dus wel degelijk €1.500.

Omdat Dexxter je vertelt hoeveel je moet voorzien, ben je je er bewust van dat je eigenlijk wel belastingen moet betalen op de winst van je zelfstandige activiteit. Ook al voelt het misschien niet helemaal zo aan omdat je toch nog wat personenbelasting teruggestort krijgt.

De belastingvrije som

Hierboven hebben we de inkomstenschijven van de personenbelasting getoond. Misschien heb je het in het voorbeeld opgemerkt, maar de eerste belastingschijf begint pas bij €9.270. Dat is zeker geen foutje, want de eerste €9.270 aan inkomsten zijn effectief vrijgesteld van personenbelasting.

Elke Belg heeft elk jaar opnieuw recht op een belastingvrije som en dat mag je vrij letterlijk interpreteren als een bedrag aan inkomsten volledig vrijgesteld van personenbelasting.

Het kan zijn dat het concept belastingvrije som je niet direct bekend voorkomt, hoewel je misschien al enkele jaren als werknemer aan de slag bent. Geen nood, je belastingvrije som is wel degelijk benut geweest. Van zodra je een loonbrief als werknemer krijgt, gaat je werkgever namelijk rekening houden met het feit dat jij als werknemer een belastingvrije som hebt.

Er zal dus bij de berekening van je maandelijks brutoloon minder bedrijfsvoorheffing (dat voorschot op je belastingbrief) worden afgehouden net door die belastingvrije som.

Inhoudstabel
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Neem zelf je administratie in handen.

Je kan nog steeds kiezen voor een boekhouder. Dankzij het gratis kijkaccount kan die zich volledig focussen op het geven gericht advies om jou te helpen groeien!

Relaxe ondernemer