Boekjaar versus kalenderjaar

Boekjaar versus kalenderjaar

Een boekhouding wordt steeds per boekjaar bijgehouden ook wel ‘fiscaal jaar’ genoemd. Dat wil zeggen dat we omzet, kosten, investeringen, enzovoort gaan bundelen om dan de winst of verlies te kunnen berekenen voor dat boekjaar. Zo weten we ook hoeveel belastingen er moeten worden betaald.

Stel dat je je eenmanszaak opstart op 1 april, dan loopt je boekjaar logischerwijs van 1 april tot en met 31 december van dat zelfde jaar. Met een eenmanszaak kan hier niet van afgeweken worden, want deze boekhouding loopt altijd gelijk met het kalenderjaar.

“Met een eenmanszaak is je boekjaar altijd gelijk aan het kalenderjaar.

Een vennootschap biedt de mogelijkheid om je boekjaar te laten afwijken van een kalenderjaar.”

Vennootschap en het afwijkende boekjaar

Ondernemers met een vennootschap kunnen het boekjaar wel laten afwijken van een klassiek kalenderjaar. 

Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een verlengd boekjaar bij de start van je vennootschap. Als je bijvoorbeeld opstart op 1 december en kiest voor een verlengd boekjaar van 13 maanden, zodat je boekjaar pas volgend jaar op 31 december afloopt. Opgelet, daarna loopt het boekjaar wel opnieuw per 12 maanden, met andere woorden van 1 januari tot en met 31 december. Je kan voor een eerste verkort of verlengd boekjaar gaan, maar daarna loopt het boekjaar verplicht over 12 maanden. 

Ook andere combinaties zijn mogelijk, als je vennootschap bijvoorbeeld start op 1 april kan je het boekjaar laten lopen tot en met 31 maart van het volgende jaar. Daarna zal het boekjaar van je vennootschap altijd van 1 april tot en met 31 maart lopen. De omzet, kosten, investeringen, enzovoort van je vennootschap zullen dus altijd gebundeld worden van 1 april tot en 31 maart. Op basis daarvan wordt de winst of het verlies bepaald en volgt de belastingimpact.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Neem zelf je administratie in handen.

Je kan nog steeds kiezen voor een boekhouder. Dankzij het gratis kijkaccount kan die zich volledig focussen op het geven gericht advies om jou te helpen groeien!

Relaxe ondernemer